Best friends forever: waarom merkpersonificatie zorgt voor klantbetrokkenheid

Merken die communiceren alsof ze al jaren uw boezemvriend of beste maatje zijn: het gebeurt steeds vaker op sociale media. Grote spelers zoals Netflix, Sporza en Bol.com, maar ook Wendy’s, Amazon, Redbull, Disney en Nike passen die slimme tactiek al een tijdje toe. En het werkt, maar - zoals bij elke tactiek - alleen als u het goed doet.


Greetje Demuelenaere, Galia De Fulviius en Maxim Bogaert aan het woord voor Sterck Magazine

Wanneer kmo's vroeger investeerden in marketing, gebeurde dat vooral op productniveau. Maar doorheen de jaren heeft strategisch bedrijfsgebonden communicatie een grote transformatie doorgemaakt. Bedrijven komen steeds meer tot het besef dat ook corporate communicatie en employer branding belangrijk zijn voor de groei van hun bedrijf.


Streven naar operational excellence, een uitmuntende bedrijfsstrategie – Deel 4

Operational excellence staat voor geoptimaliseerde processen, lage kosten en hoog gebruiksgemak. Herkent u zich als bedrijf in die opsomming? Lees snel verder hoe u die kenmerken extra in de verf zet. Want met uitblinken in operational excellence verbetert u de marktpositie van uw bedrijf.


Striving for operational excellence, a smart business strategy – Part 4

Operational excellence stands for optimised processes, low costs and unrivalled ease of use. Does this apply to your company? Read on to find out how you can bring these characteristics into the limelight. Standing out with operational excellence will improve your company's market position.


De klant centraal – Customer intimacy als waardestrategie – Deel 3

Customer intimacy of consumentpartnerschap is één van de drie waarden van het bedrijfsstrategiemodel van Wiersema en Treacy. Dat model omvat drie verschillende waardestrategieën: operational excellence, product leadership en customer intimacy. Als u als bedrijf focust op één van die strategieën creëert u unieke toegevoegde waarde en een onderscheidend vermogen dat leidt tot marktleiderschap.


Customer focus – Customer intimacy as a value strategy – Part 3

Customer intimacy or consumer partnership is one of the three values of Wiersema and Treacy's business strategy model. The model includes three different value strategies: operational excellence, product leadership and customer intimacy. If your company focuses on one of these strategies, you create unique added value and a distinctive character that leads to market leadership.


Product leadership als onderscheidende kracht – Deel 2

Product leadership of productleiderschap is één van de drie waardestrategieën van het bedrijfsstrategiemodel van Wiersema en Treacy. Dat model omvat drie verschillende waardestrategieën: operational excellence, product leadership en customer intimacy. Als uw bedrijf focust op één van die waarden creëert u unieke toegevoegde waarde en een onderscheidend vermogen tegenover de concurrenten.


Product leadership as a distinctive force – Part 2

Product leadership is one of the three value strategies in Wiersema and Treacy's business strategy model. The model comprises three different value strategies: operational excellence, product leadership and customer intimacy. If your company focuses on one of these values, you create unique added value and distinguish yourself from the competition.


Three paths to market leadership – the business strategy of Wiersema and Treacy – Part 1

How do you position your company as market leader? If you fail to see the wood for the trees among competitors, Wiersema and Treacy's business strategy model provides a solid base to excel in your core value through a well-chosen value strategy. As soon as you extend this value consistently throughout your entire business operation, you will find yourself one step ahead of the competition.


De drie wegen naar marktleiderschap – de bedrijfsstrategie van Wiersema en Treacy – Deel 1

Hoe positioneert u uw bedrijf als marktleider? Ziet u door de concurrenten soms het bos niet meer? Het bedrijfsstrategiemodel van Wiersema en Treacy biedt een solide basis om door middel van een doelbewust gekozen waardenstrategie uit te blinken in één kernwaarde. Als u die waarde consequent doortrekt over de volledige bedrijfsvoering, ligt u meteen een grote stap voor op de concurrenten.


Clubhouse is hot. Ook in marketing?

Dé hype momenteel is Clubhouse. U hoorde misschien al over de app, u kent iemand die het al gebruikt of u gebruikt het zelf al? Als marketingbedrijf onderzocht comma, brand strategists natuurlijk meteen die nieuwste trend. Zit er toekomst in Clubhouse en kan het ingeschakeld worden voor de marketing van uw bedrijf? Lees even mee.


Mixing up owned, bought, earned & experienced media is a winner!

Once a clear strategy has been drawn up for a company, product or service, the search for the best possible communication mix begins. Taking into account the budget, objectives and target group, it will prove crucial to create a professional marketing and communication plan in which all channels are adequately represented. This is truly the only way to achieve the best possible results. One of the most important and useful frameworks for drawing up a comprehensive marketing plan is the Owned / Bought / Earned / Experienced media model.