Bouwen aan een effectieve merkarchitectuur is essentieel voor de groei en het succes van bedrijven en organisaties. Hoe je dat best aanpakt hangt af van verschillende factoren, maar hou het in elk geval eenvoudig en duidelijk. In deze 5-delige reeks lees je alles over de voor- en nadelen van de meest voorkomende soorten merkarchitectuur, aangevuld met sprekende voorbeelden.

Het concept

Bij de ‘branded house’-structuur draag je één sterk merk naar buiten voor jouw bedrijf. Dat overkoepelend merk geniet grote naamsbekendheid en merkreputatie. Daarom is dat merk belangrijker dan de individuele merken die je bedrijf aanbiedt en verspreid zijn over meerdere productcategorieën en afzetmarkten. Al die producten of diensten krijgen dezelfde huisstijl of hetzelfde logo. Bij deze monolithische merkstrategie wordt altijd belang gehecht aan een ‘fit’ tussen het hoofdmerk en de merkextensies.

Voordelen van een branded house-structuur

Als je slechts één merk prominent communiceert naar de buitenwereld zorg je voor een consistente merkervaring en een uniform bedrijfsimago. Zo vermijd je verwarring bij de consument. Omdat je de investeringen in marketing en communicatie verdeelt is die monolithische merkstrategie ook een kostenefficiënte bedrijfsstrategie. Je kunt een beroep doen op synergiën en schaalvoordelen tussen de verschillende activiteiten. Nieuwe merkextensies kunnen meeprofiteren van de naamsbekendheid van het overkoepelend merk. Individuele producten en diensten versterken elkaar, wat zorgt voor een krachtige merkwaarde. Een branded house structuur is tot slot ook uiterst geschikt om je klant loyaal te maken aan jouw merk aan de hand van cross-selling.

Nadelen van een branded house-structuur

Het grootste nadeel van een branded house structuur is de kwetsbaarheid ervan. Als het hoofdmerk imagoschade lijdt, heeft dat een negatief effect op alle individuele merken. Omgekeerd kan ook het falen van een individueel merk schade aanrichten aan het overkoepelend merk door de directe associatie ermee.

Voorbeeld van een branded house-structuur

Google is een goed voorbeeld van een merk dat een monolithische merkstrategie hanteert. Onder het hoofdmerk Google staan onder andere Google Maps, Gmail, Google Drive, Google Play en Google Foto’s.

Weet jij welke merkarchitectuur het best aansluit op jouw doelstellingen? Kun je daarbij professionele ondersteuning gebruiken? Neem dan contact op met onze specialisten terzake: greetje@brandstrategists.be of maxim@brandstrategists.be.