De exacte waarde van een merk valt moeilijk te bepalen. Doorheen de jaren kwamen reeds verscheidene marketeers op de proppen met theorieën die merkwaarde zouden kunnen verklaren. Toch bleef die definitie eerder flou. Naast de financiële waarde van een merk, moet namelijk ook rekening gehouden worden met parameters die moeilijker in cijfers te gieten zijn. Het Amerikaanse bureau BRANDThink – dat tevens ook lid is van Tribe Global – bracht daarom een Index op de markt om alle elementen van een merk te kunnen staven.

Een sterk merk gaat veel verder dan logo’s of kleuren, iconen of lettertypes. Het is een gecompliceerde en allesomvattende troef dat wel degelijk een invloed heeft op de markt. Denk maar aan de kracht van percepties, gevoelens, loyaliteit, voorkeuren, differentiatie … De impact van merkwaarde is zelfs zo groot geworden, dat investeerders deze factor niet meer kunnen negeren.

Immateriële waarde is moeilijk te meten

Hoe komt het dat de immateriële waarde van een merk nu pas de aandacht krijgt die het verdient, als het gaat over investeringen? Merkwaarde is simpelweg moeilijk te meten, omdat het niet weergegeven kan worden in een financieel overzicht. Tot voor kort bestond er geen gefundeerde manier om het potentiële rendement van een merk te staven.

Toch heeft die immateriële waarde wel degelijk een impact op marktprestaties. Denk maar aan Apple: vlakweg 35% – of misschien zelfs meer – van Apples kapitaal bestaat uit immateriële merkwaarde. Een verbetering van de merkwaarde kan de algemene waarde van een bedrijf met gemiddeld 3,3% omzet doen toenemen. Met andere woorden: immateriële merkwaarde is een katalysator voor tastbare financiële waarde. Een sterk merk is de belangrijkste motor voor duurzame prestaties, ook op financieel vlak.

Om de sterkte van een merk te meten, kunnen bedrijven een beroep doen op merkstrategen die helemaal mee zin in het lanceren en positioneren van sterke merken. Zij kunnen op een onderbouwde, objectieve manier oordelen over de waarde van immateriële kenmerken van een merk.

De BRANDThink Index voor Pre/Due Diligence

Het Amerikaanse bedrijf BRANDThink is gespecialiseerd in het bouwen van sterke, performante merken. Vanuit New York helpen deze merkstrategen bedrijven om hun merk te versterken. Dankzij hun profielen uit de financiële sector en uit de marketingwereld, weten ze twee werelden samen te brengen. Zo houden ze zich niet enkel bezig met het creatieve luik van een sterk merk, maar hebben ze ook zicht op de investeringsmogelijkheden. De zelfontworpen Index brengt de waarde van een merk op een tijd- en kostenefficiënte manier in kaart.

De BRANDThink Index voor Pre/Due Diligence is de eerste – en voorlopig enige – merkgerichte beoordelingstoepassing die merkwaarde op een objectieve manier kan staven. Het platform beoordeelt, scoort en indexeert de sterktes en zwaktes van een merk, waardoor kansen en risico’s bloot gelegd worden. Concreet gaat BRANDThink rond de tafel zitten met stakeholders om te luisteren naar wat er leeft. Daarna worden interviews afgenomen om meer voeling te krijgen met de markt. En op basis daarvan wordt een scoresheet ingevuld. Zo krijgt de klant een duidelijk beeld van de merkwaarde; op niveau van het bedrijf, de markt …

bron: brandthink.biz

Naast de financiële en operationele schatting zorgt de Index dus voor een derde laag die meegenomen kan worden in het totale waardeplaatje van een merk. De tool is dus handig voor start-ups, bedrijven die willen groeien of merken die verder willen ontwikkelen. Ook specifiek voor merken of bedrijven die willen samensmelten of een ander merk willen overnemen, heeft BRANDThink een versie ontworpen. Die Index gaat na in welke mate de merkwaarden en de bedrijfscultuur compatibel zijn met elkaar.

bron: brandthink.biz

Voorlopig wordt de Index voor Pre/Due Diligence nog niet gebruikt in Europa, maar daar kan snel verandering in komen. Het platform is dus zeker eentje om in de gaten te houden …

Wilt u meer internationale inzichten opdoen? Neem dan contact op met onze Tribe Global-expert Greetje.