Is de identiteit van uw merk helder?

Een cruciale vraag. Weet u wat u naar de buitenwereld uitstraalt? En is dat het beeld dat u WILT uitstralen?

Het heeft allemaal te maken met uw corporate identity.

The corporate identity is the combination of color schemes, designs, words, etc., that a firm employs to make a visual statement about itself and to communicate its business philosophy. It is an enduring symbol of how a firm views itself, how it wishes to be viewed by others, and how others recognize and remember it. (Bron: Business Dictionary)

Maar het is meer dan enkel het visuele. Het is deel van onze positionering. Wie zijn we? Wat willen we? Wat kunnen we? De corporate identity is de presentatie van het bedrijf.

Meer dan een logo

De corporate identity van uw bedrijf is in feite de combinatie van uw persoonlijkheid en waarden en wordt uitgedragen via communicatie, gedrag en symboliek. En die moet consistent zijn en de kernwaarden uitdragen. De corporate identity beïnvloedt nu eenmaal uw bedrijfsimago. En die willen we natuurlijk positief houden. De oefening begint dus bij de juiste positionering. Pas dan kunnen we concreet aan de slag met de huisstijl, die in latere fase de communicatie en het gedrag onderstreept. Die huisstijl biedt een visueel onderscheidend vermogen.

Elementen van een huisstijl

De huisstijl bestaat in feite uit vijf elementen:

  • Woordmerk
  • Beeldmerk
  • Typografie
  • Kleurgebruik
  • Kenmerkende vormen

1) Woordmerk

Met het woordmerk wordt eigenlijk uw logo bedoeld. Deze gebruikt u in alle communicatie en is onderscheidend voor uw bedrijf.

2) Beeldmerk

Het beeldmerk is dan weer een bepaald symbool dat de identiteit van uw merk naar voor brengt. Enkele voorbeelden hiervan zijn de ‘M’ van McDonalds, het symbool van Nike,…

3) Typografie

De typografie heeft alles te maken met het lettertype, de puntgrootte en de uitingsvorm (cursief, vet,…). Een consequent gebruik is voor uw huisstijl van essentieel belang. Meestal wordt een primair en alternatief lettertype voorgesteld.

4) Kleurgebruik

foto gevel huisstijl DEXVoor het kleurgebruik geldt hetzelfde als de typografie. De huisstijl bevat een aantal kenmerkende kleuren waarvan best niet afgeweken wordt. Deze zijn meestal verbonden met de kleuren uit het logo.

5) Stijlelementen

Veel merken of bedrijven hebben bepaalde stijlelementen die steeds terugkeren. Een mooi voorbeeld hiervan zijn de strepen van Adidas. Om een concreet visueel voorbeeld te geven, tonen we u de gevel van de DEX vestiging in Hooglede. Wat in de beelden steeds terugkeert, zijn de witte ‘golf’ onderaan met het autootje en ‘let’s dex’. Deze worden op ieder beeld gebruikt en typeren de communicatie van DEX.

Huisstijlhandboek

De vijf voorgenoemde elementen van de huisstijl worden steeds samengebracht in een huisstijlhandboek. Deze geeft een korte beschrijving van de huisstijl en beschrijft het kleurgebruik, de lettertypes,…

Zelf ook aan de slag met uw corporate identity?

Stuur een mailtje naar greetje@merkenmarketeers.be en kom bij ons op de koffie voor een vrijblijvend gesprek!

corporate identity franco belge

corporate id concordia