Heel wat bedrijven gebruiken e-mail marketing als onderdeel van hun digitale strategie. Maar wat is nu precies de wetgeving daarrond? Mogen we zomaar naar ieder e-mailadres dat we bezitten een e-mailtje sturen? Het antwoord is klaar en duidelijk: neen. 

Er bestaan nog heel wat misverstanden rond e-mailmarketing. En ook niet iedereen weet wat de wetgeving precies inhoudt. Daarom vertellen wij u in een notendop meer over de wetgeving met betrekking tot e-mailmarketing. De wet van 11 maart 2003 en het KB van 4 april 2003 reguleren alles wat ‘elektronische post’ betreft. Onder ‘elektronische post’ wordt begrepen een ‘tekst-, spraak, geluids- of beeldbericht dat over een openbaar communicatienetwerk wordt verzonden en in het netwerk of in de eindapparatuur van de ontvanger kan worden opgeslagen tot het door de afnemer wordt opgehaald’.

De basisregel

In feite geldt er één basisregel: u mag enkel reclameboodschappen versturen aan mensen die daar expliciet mee toegestemd hebben. Onder ‘reclame’ verstaat de Belgische wet ‘elke vorm van communicatie bestemd voor e-mail marketing opt-inhet direct of indirect promoten van de goederen, diensten of het imago van een onderneming, organisatie of persoon die een commerciële, industriële of ambachtelijke activiteit of een gereglementeerd beroep uitoefent’. Dat expliciet toestemmen wordt ook wel eens het principe van de opt-in genoemdWanneer u iemand een formulier laat invullen en u zo zijn/haar e-mailadres verkrijgt, moet die persoon een vakje kunnen aankruisen waarbij vermeld staat dat ze e-mails willen ontvangen. Heel wat bedrijven opteren er ook voor om mensen te laten aanduiden dat ze het niet willen ontvangen. Hebt u die kleine lettertjes niet gelezen, dan ontvangt u dus sowieso de nieuwsbrief van dat bedrijf.

Uitzonderingen

Betekent dat dat we eigenlijk naar niemand onze e-newsletter mogen versturen zonder dat we hun toestemming hebben? Gelukkig kan ik daar volmondig NEEN op antwoorden. De Belgische wet voorziet twee uitzonderingen op de basisregel.

1) Klanten

Naar uw klanten mag u gelukkig wel uw nieuwsbrief of reclamemails versturen zonder dat ze daarvoor hun toestemming hebben gegeven. Maar de wet zou de wet niet zijn als daar geen voorwaarden aan verbonden warene-mail marketing. Zo mag dit uitsluitend voor uw eigen producten of diensten, moet het aangeboden product of de dienst gelijkwaardig zijn aan wat u reeds aan die persoon hebt verkocht én moet u de wet op de bescherming van de privésfeer respecteren.

2) Rechtspersonen

Ook naar rechtspersonen mag u ongestoord reclamemails versturen. Voorwaarde is daar wel dat het onpersoonlijke e-mailadressen zijn. Voorbeelden hiervan zijn info@ en contact@. Bovendien moeten de producten of diensten wel degelijk bestemd zijn voor de rechtspersoon.

Extra verplichtingen

Uiteraard zijn aan die basisregel nog enkele extra verplichtingen verbonden. Zo moet het altijd duidelijk zijn dat het om ‘reclame‘ gaat en moet de afzender van de mail gekend zijn. No-reply e-mailadressen zijn dus uit den boze. Ook moet de ontvanger de mogelijkheid hebben zich ‘te verzetten’ tegen het ontvangen van uw mails. Er moet dus een knop zijn waarmee hij/zij zich van uw nieuwsbrief kan uitschrijven.

Heel wat regeltjes, maar u houdt ze beter in acht om boetes of sancties te krijgen.

Meer informatie nodig? Contacteer lieselot@merkenmarketeers.be en ik leg u alles uit!