Tijdens de bekendmaking van de resultaten van het negende Imec digimeteronderzoek werd geconcludeerd dat – door het stijgend aantal smartphones en het alsmaar groeiend gebruik van sociale media – ‘digibesitas’ blijft toenemen in Vlaanderen. Dertien procent van de Vlamingen lijdt eraan. “Het gros van de mensen met digibesitas kan het probleem zelf oplossen”, aldus professor Lieven De Marez (Imec/Ugent).

Het Imec digimeterrapport brengt elk jaar het bezit en het gebruik van media(technologie) bij Vlamingen in kaart. Het digimeteronderzoek is uniek in zijn soort en houdt zich sinds 2009 systematisch bezig met de Vlaamse mediagebruikers.

In de categorie 15- tot 39-jarigen zegt één op de drie afhankelijk te zijn van de smartphone en vier op de tien van sociale media. Bij de 20- tot 29-jarigen is zelfs 55 procent afhankelijk van de sociale media. “Een kwart is afhankelijk van beide en lijdt aan digibesitas. Over alle leeftijdscategorieën heen is dat 13 procent van de Vlamingen”, aldus Lieven De Marez.

Tieners zijn al veel bewuster bezig met deze materie. Ze zijn opvallend mediawijs en gaan veel minder delen op brede platformen en kiezen eerder gerichte kanalen. Ze hebben veel tijd en sociale stress, waardoor media voor hen een zegen zijn en daardoor tijdrovende gewoontes worden. Maar wanneer ze in een andere levensfase komen waar tijd kostbaar is botsen ze op grenzen van hun tijdsconsumerende gewoontes. Twintigers en dertigers hebben daarom meer technologiestress dan sociale stress.

Elf procent van de Vlamingen slaagt er echter niet in om digitale technologieën te omarmen. “Dit zijn veertigers en vijftigers die moeite hebben om zich de nieuwe vereiste digitale vaardigheden eigen te maken, maar vreemd genoeg ook jongeren met een vaak lagere sociaaleconomische status die opgegroeid zijn in een minder ‘mediarijk’ huishouden.

Gebruik van verschillende digitale technologieën stagneert

Amper zes procent van de Vlamingen beschikt anno 2016 thuis over geen enkel digitaal toestel dat aan het internet verbonden. Dat betekent dat bijna iedereen over de mogelijkheid beschikt om altijd en overal online te zijn. Daarnaast blijkt ook dat het gebruik van de meeste digitale technologieën niet meer groeit in Vlaanderen, behalve als het gaat om smartphones of wearables (zoals smartwatches). De gadgets die we hebben, gaan we almaar intensiever gebruiken.

Het gebruik van sociale media zit dan weer in de lift. Acht op de tien Vlamingen gebruikt minstens één socialmediakanaal per maand, 26 procent van de Vlamingen gebruikt maandelijks minstens vier socialmediakanalen. Facebook blijft nummer één, al gaan vooral YouTube, Instagram en Pinterest er sterk op vooruit.

We kunnen concluderen dat dit onderzoek zeven omslagpunten in 2016 aan het licht bracht. Zo wordt voor het eerst meer nieuws via de smatphone geconsumeerd dan via gelijk welk ander scherm en zijn er voor het eerst ook meer Vlamingen met een smartphone (55 procent) dan Vlamingen met een reguliere gsm. De smartphone komt centraal in alles wat we doen en heeft ons ook contextonafhankelijk gemaakt.