Hoewel veel bedrijven zich soms afvragen of het nut heeft om een mailing of nieuwsbrief uit te sturen, valt dit absoluut niet weg te denken uit het bedrijfsleven. Het is de eenvoudigste manier om contact te onderhouden met uw klanten of uw bedrijf en zijn producten of diensten onder de aandacht te brengen van nieuwe klanten.

Veel mensen vragen zich af of (potentiële) klanten wel zitten te wachten op een nieuwsbrief. Twijfelt u ook aan de toegevoegde waarde hiervan? Onderstaande (gemiddelde) cijfers van het jaar 2017 zullen deze onzekerheden ongetwijfeld wegnemen en uw inzicht geven in de resultaten van de Belgische mailing.

Click Open Rate

Met de Click Open Rate (COR) wordt bedoeld hoeveel procent van de ontvangers de mail effectief hebben geopend. Dit cijfer lag in 2017 op 38,0%, wat 0,5% meer is dan het jaar daarvoor.

Click Through Rate

De Click Through Rate (CTR) wordt bepaald door het aantal mensen dat klikt ten opzichte van het aantal mensen aan wie de mail verzonden is en waarbij de mail in de inbox is beland. De gemiddelde CTR is met 7,0% vrijwel gelijk gebleven t.o.v. de vorige 4 metingen (6,9% in 2017, 7,0% in 206 en 7,3% in 2014 en 2015).

Click To Open

Met de Click To Open (CTO) bedoelen we het aantal ontvangers dat uw mail opent en dat ook effectief doorklikt. Dit jaar bedroeg de CTO 16,3% en lijkt dit een stabilisatie aan te tonen (16,4% in 2017, 17,5% in 2016, 18,6% in 2015) na een dalende trend van de afgelopen jaren (22,1% in 2012 naar 16,3% dit jaar).

Hieronder vindt u een overzicht van de gemiddelde cijfers van bovenstaande ratio’s in 2017.

Omvang en frequentie

Met de campagneomvang bedoelen we het aantal verzonden e-mails per campgane door een bedrijf. Deze is de afgelopen jaren bijna gelijk gebleven.

Campagnes met kleinere omvangen komen vaker voor, met als hoogst verstuurde aantallen de range van 1000-5000 met 36% en <10 000 met 67%. Deze verhoudingen zijn vergelijkbaar met vorig jaar.

De campagnefrequentie geeft weer hoeveel campagnes gemiddeld zijn verstuurd per bedrijf in 2017. Een lage campagnefrequentie heeft de voorkeur voor zowel B2C als B2B. 44% van de bedrijven heeft 10 of minder campagnes verstuurd, 35% verstuurde tussen de 11 en 50 campagnes (36% in 2016) en 20,8% van de bedrijven heeft meer dan 50 campagnes verstuurd in 2017 (21% in 2016).

De campagneomvang heeft de grootste impact op de ratio’s (COR,CTR en CTO). Onderstaande grafieken geven iedere ratio per campagneomvang weer, in verhouding tot de gemiddelde ratio’s. We zien dat de kleinste omvanggroep de beste ratio’s geeft. Hoe groter een campagne wordt, hoe negatiever de resultaten.

Timing

De timing waarop de mailing wordt uitgestuurd is bij heel wat bedrijven anders. Sommigen denken dat het beter is om dit vrijdagavond uit te sturen zodat u geadresseerden dit maandagochtend meteen zien, anderen gaan er dan weer vanuit dat het beter is dit overdag te versturen zodat de geadresseerden dit meteen zien binnenkomen in hun mailbox.

Uit onderstaande grafiek kunnen we afleiden dat de meeste campagnes tussen 8u en 18u worden uitgestuurd (77,9% in 2017, 78,4% in 2016). ’s Avonds tussen 18u en 22u (14% in 2017 en 12,4% in 2016) en ’s nachts (3,9% in 2017 en 5,3% in 2016) is dit heel wat minder.

Maar wat is nu het beste tijdstip om mailings uit te sturen? Uit onderzoek is gebleken dat mails die in de ochtend worden verstuurd een negatieve impact hebben op de ratio’s. Nieuwsbrieven die u tijdens de middag- en avonduren verstuurd, blijken een positievere impact te hebben op COR en CTR.

Trends

E-mailing is in de laatste jaren enorm geëvolueerd. Hieronder vindt u dan ook enkele trends om dit aan te tonen.

  • Onderstaande grafiek toont aan dat sinds 2014 de COR blijft toenoemen, dat CTO stabiliseert na een daling sinds 2014 en dat CTR min of meer constant blijft.

  • Goede doelen zijn de hardste stijger in alle ratio’s

    • Het aantal campagnes die tijdens de kantooruren worden verstuurd is licht gestegen
    • Het aantal mails die via mobiel zijn geopend zijn licht gedaald, maar het aantal kliks is wel gestegen


Met bovenstaande cijfers hebt u wat meer inzicht gekregen in hoe de campagnes van de Belgische ondernemingen zijn opgesteld en wat de gemiddelde resultaten hiervan zijn doorheen de jaren. Uiteraard hangt hier ook veel van af hoe u de mailing opstelt. Hiervoor verwijzen we u graag door naar onze blog ‘Tips and tricks voor e-mailmarketing’ waar u alles te weten komt over het opstellen van de perfecte mail. Had u graag nog verdere informatie ontvangen over de cijfers of hebt u interesse om samen uw campagne op te stellen? Neem dan zeker contact op met onze specialist Kim, dan helpen we u graag verder.