Design thinking is hot! Het is een innovatieve manier van denken die u helpt om een beter inzicht te krijgen in wat uw klant precies wil. Maar wat houdt het precies in en hoe kunt u het toepassen? Dat leest u hier!

Design thinking houdt in dat we op een andere manier naar vraagstukken kijken. We nemen de manier waarop designers naar een probleem kijken over en passen het toe op een bredere waaier aan vragen. Moeilijke vraagstukken, in welke sector dan ook, vragen om zo’n innovatieve aanpak.  De focus ligt op de behoefte van de klant: wat wil die nu echt? Aan de hand van design thinking komt u dat te weten en komt u tot een oplossing die perfect aansluit op die klantbehoefte.

In wat volgt, bespreken we enkele vaste stappen van design thinking. Belangrijk om in het achterhoofd te houden is dat design thinking geen lineair proces is. De stappen komen niet altijd in dezelfde volgorde voor, ze kunnen vaak parallel voorkomen en/of herhaald worden.

1.     Empathize

De eerste stap is om het probleem dat u probeert op te lossen te begrijpen.  U probeert meer te weten te komen over het probleemgebied door middel van observatie, interviews en focusgroepen. We hebben te maken met een mensgericht proces, dus empathie is hierbij cruciaal. U leeft zich in in de leefwereld van uw klant. Op die manier gaat u bruikbare inzichten verzamelen.

2.     Define

Hier gaat u de verzamelde inzichten samenleggen en analyseren. Op die manier definieert u het kernprobleem. Dat alles doet u op een humane en mensgerichte manier.

3.     Ideate

In de vorige stappen werd een mooie achtergrond opgebouwd die interessante inzichten leverde. In deze stap zijn de designers klaar om met ideeën op de proppen te komen. U gaat het probleem vanuit verschillende perspectieven bekijken. De bedoeling is dat uzelf en uw teamleden echt out-of-the-box gaan denken. Dat kan op heel wat verschillende manieren. U kunt gaan brainstormen, mindmappen, schetsen, co-creatie workshops organiseren enzovoort. De techniek waarvoor u kiest zal ook afhankelijk zijn van het soort probleem waarmee u te maken krijgt en het type oplossing dat u wilt bekomen.

4.     Prototype

In deze fase wordt een fysiek product of feature gemaakt. Op die manier kan onderzocht worden in welke mate de geformuleerde oplossingen voldoen. We hebben te maken met een experimentele fase met als doel de best mogelijke oplossing te identificeren.

5.     Test

Tijdens deze laatste stap wordt het volledig product nauwkeurig getest aan de hand van de oplossingen die tijdens de vorige fase geïdentificeerd werden. Ook in deze fase kunnen nog steeds aanpassingen gedaan worden om tot een zo goed mogelijke probleemoplossing te komen.

Design thinking brengt een verfrissende injectie in het soms eentonige ‘corporate’ denken. Probeer het af en toe effectief toe te passen en u zult zien dat deze denkmethode na verloop van tijd een gewoonte wordt.