Ik was één van de gelukkige aanwezigen tijdens de Purpose Driven Leadership-day in Amsterdam. Het congres was in zes weken tijd helemaal uitverkocht. De verwachtingen waren hoog en op 4 november was het zover. Het werd een dag vol inspirerende sprekers met Simon Sinek als keynote speaker. Ik neem u graag mee in de ideeënwereld van Simon Sinek.

Als auteur, ted talk boegbeeld en leiderschapsgoeroe is Simon Sinek één van de belangrijkste leiderschapsdenkers van onze tijd. Hij studeerde af als cultureel antropoloog en startte daarna een rechtenstudie om al snel in de reclamewereld te belanden. Sinds 2002 is hij aan de slag in zijn eigen bedrijf, waar hij zijn kennis en inzichten rond de WHY & ‘the golden circle’ vorm gaf. Comma, brand strategist past dit model graag toe tijdens workshops om het waarom van een bedrijf of organisatie naar de oppervlakte te brengen, of als startpunt van inspirerend leiderschap.

In Amsterdam stelde Sinek zijn nieuwe boek voor. The infinite game gaat over vertrouwen, samenwerken en innovatie. Want ondernemen heeft wel een duidelijk startpunt, maar kent geen echt einde. In de sport, zoals voetbal of schaken, gelden heldere spelregels met een duidelijk eindpunt. In het ondernemerslandschap echter, kunt u nooit over de overwinning spreken. Telkens komt er een nieuwe uitdaging op uw pad.

Als we kijken naar de beste leiders, hoe spelen zij het ondernemerssspel dan? Zeker niet door slechts te focussen op kwartaalcijfers of resultaten…

Om het spel goed te kunnen spelen moet u scoren op vijf punten.

1. Goede zaak

Een goede zaak is een toekomstbeeld dat nog verwezenlijkt moet worden. Een goede zaak geeft richting aan ons werk en inspireert ons én de toekomstige generaties.

Een goede zaak is

… positief en optimistisch

… een gebundelde inclusieve bijdrage

… gericht op het voordeel van anderen

… veerkrachtig bij politieke, technologische en culturele veranderingen

… idealistisch, groots, stoutmoedig en nooit af.

Let wel: een hoog gegrepen doel of de beste zijn is geen goede zaak. Ook groei is dat niet op zich. Laat ons alsjeblief ook iets verder denken dan maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Als ondernemer definieert u de bedrijfsverantwoordelijkheid steeds doelgericht. U krijgt een gevoel van verbondenheid. Dit zorgt voor een gevoel van waarde in het leven van uw team zodat het werk uitstijgt boven hun verdienste. U creëert vrijheid voor iedereen. De winst is hierbij het geld dat als brandstof dient om in de eerste zaken te voorzien.

2. Vertrouwensteams

Het is ontzettend belangrijk om veiligheid te creëren in teams. We moeten een omgeving creëren die authentiek is en waar mensen zichzelf kunnen zijn. Waar ze niet in een ‘rol’ moeten kruipen. Het is aan de bedrijfsleiding om die cultuur op te zetten en verdere sturing te geven.

Durf zonder schrik uit te komen voor uw zwakke punten, durf hulp te vragen, durf te zeggen dat u het niet weet, dat u bang bent,…

Maak zo het verschil tussen lichamelijke veiligheid en psychologische veiligheid.

Volgens de wereldberoemde ‘navy SEALS’ bent u in het leger meer met matige presteerders of zelfs lage presteerders die u ten volle kan vertrouwen, dan met een hoge presteerder die laag scoort op vertrouwen. Als de SEALS, die presteerders bij uitstek zijn, vertrouwen belangrijker vinden dan prestaties, waarom zou dit dan anders zijn in het bedrijfsleven? Kijk maar even naar het aanwervings-, promotie- en ontslagbeleid in veel bedrijven.

Ik geef graag deze vijf tips mee:

  • Bouw een veiligheidscirkel en creëer ruimte
  • Wees niet bang van de waarheid
  • Cultuur = waarden + gedrag + ethiek
  • Pas op voor de prikkels van een prestatiecultuur
  • Let op dat de structuren ondergeschikt zijn aan leiderschap

En vergeet hierbij niet dat het tijd kost om een bedrijfscultuur op basis van vertrouwen op te bouwen.

3. Waardige rivalen

Leer van uw tegenstanders, want waardige rivalen helpen ons vooruit met wat we doen. Volg ze op de diverse sociale media kanalen. Ondernemen is voor alle spelers een spel van constante verbetering.

Wees ook niet geobsedeerd door prestaties over beter en sterker. Sterktes en zwaktes hebben namelijk niets met de persoon achter het verhaal te maken, maar eerder met perceptie. Het gaat niet over ‘winnen’ of ‘verliezen’, want er is geen eindmeet. We gaan door en door, stap voor stap. Laat u hierin niet opjagen, maar bekijk eerder waarom we stap x, y en z zetten.

Het landschap bekijken zorgt er voor dat we niet ideologisch verblind raken door onze goede zaak.

4. Existentiële flexibiliteit

Ook bij deze 4de stap is wendbaarheid erg belangrijk. Als is wendbaarheid niet zomaar mogelijk. Wanneer we spreken van een goede zaak en we hebben een vertrouwensteam, dan pas kunnen we werken aan de existentiële flexibiliteit.

Denk maar aan Kodak, mochten ze een lange termijn visie gehad hebben in combinatie met een oneindige mindset dan was het een ander verhaal geweest. Jammer genoeg heeft Kodak zichzelf uit de markt gezet.

U moet een visionaire flexibiliteit en een oneindig streven voor ogen hebben. Amazon, Netflix, Apple,…  zijn een challenge voor een bredere range dan de categorie waar ze nu in gekend zijn.

5. De moed om te leiden

Om goed te leiden, hebt u kracht nodig. Zwakkere leiders laten zich leiden door opportunisme en denken dat ze zelf alles weten. Leiders die hun eigen belangen nastreven ten koste van hun groep, kweken een bedrijfscultuur waarin medewerkers hun eigen belangen nastreven boven het belang van het bedrijf.

Moedige leiders doen moedigen volgen.

Deze vijf topics zijn een challenge om aan te voldoen. Bekijk ze alsof ze op een weegschaal staan. Bekijk ze als vijf punten die vrienden moeten zijn van elkaar. Ze zijn allemaal belangrijk, maar in elke fase van uw onderneming zijn ze wisselend belangrijk. Nooit zal uw focus op alle vijf tegelijkertijd liggen.

Als we aan deze vijf eigenschappen werken, is het beter voor de business, voor de teamleden en voor de cijfers. En… de core is en blijft de WHY.

Ik was onder de indruk bij de 60 minuten vragenronde. Simon Sinek kan zo snel schakelen en geeft steeds hapklaar bedrijfsadvies. Bekijk de video met de publieksvragen en antwoorden hieronder.

Bedankt alvast aan Bloovi voor het initiatief en de feilloze organisatie van deze boeiende dag. Mijn honger was even gestild.

Meer weten over Simon Sinek? Bekijk de ted-talk op ted.com

Greetje Demuelenaere
Brand strategist & human strategist