Hoe positioneert u uw bedrijf als marktleider? Ziet u door de concurrenten soms het bos niet meer? Het bedrijfsstrategiemodel van Wiersema en Treacy biedt een solide basis om door middel van een doelbewust gekozen waardenstrategie uit te blinken in één kernwaarde. Als u die  waarde consequent doortrekt over de volledige bedrijfsvoering, ligt u meteen een grote stap voor op de concurrenten.

afbeelding die illustreert wat het resultaat is van een bedrijfsstrategie

Wat houdt de bedrijfsstrategie van Wiersema en Treacy in?

Het bedrijfsstrategiemodel van Wiersema en Treacy omvat een marketingmodel dat bestaat uit drie verschillende waarden of value disciplines: product leaderschip, operational excellence en customer intimacy. Het model is een belangrijk hulpmiddel om keuzes te maken over de strategie en positionering van uw bedrijf. Het is tegelijk een nuttige tool om u als bedrijf te onderscheiden van de concurrentie in de markt. In veel gevallen is het bedrijfsstrategiemodel onmisbaar in B2B-marketingplannen. Volgens Wiersema en Treacy moet een bedrijf dan ook altijd focus leggen op één van de onderstaande waardestrategieën:

  • Product leadership

Bij deze waardestrategie staat het product centraal. Het is belangrijk dat uw bedrijf uitmuntende producten of diensten tot bij de consument brengt.

  • Operational excellence

Deze waardestrategie hecht belang aan unieke klantprocessen. Dit is bijvoorbeeld de gemakkelijkheidsgraad  bij de aankoop van een product of het opvragen van een dienst.

  • Customer intimacy

Bij deze waardestrategie staat de consument centraal. Hier wordt vooral gefocust op de consumentenservice, de consument(beleving) en de langetermijnrelatie met de klant.

afbeelding die alle drie de 	bedrijfsstrategieën weergeeft

Hoe kunt u die strategie implementeren in uw bedrijf?

Als u het bedrijfsstrategiemodel van Wiersema en Treacy wil toepassen, moet u eerst uw huidige bedrijfsprofiel afzetten tegenover het gewenste toekomstige profiel. Binnen het marketingplan kunt u het model gebruiken om de huidige situatie van uw bedrijf te analyseren, zowel intern als extern. Aan de hand van die analyse kunt u:

  • Uw huidige strategie en situatie beschrijven
  • Een marktonderzoek uitvoeren en op basis daarvan uw strategie aanpassen
  • Na het marktonderzoek één waardenpropositie kiezen waarop uw bedrijf wil focussen
  • De positionering van uw bedrijf afstemmen op de gekozen waarde. Hier is het van groot belang dat die positionering nog steeds parallel loopt met de missie en visie van uw bedrijf.
  • De gekozen waarde vertalen naar alle operationele bedrijfsprocessen, managementsystemen, bedrijfsstructuren en de bedrijfscultuur

Volgens het model van Wiersema en Treacy creëert een bedrijf waarde voor zijn consumenten door in te spelen op hun wensen en behoeften. ‘Waarde’ betekent hier het maken van een keuze voor het strategisch fundament voor uw onderneming. Concreet focust die strategie op alles wat te maken heeft met het comfort van de klanten. Door meer in te zetten op de noden van de klanten biedt u als bedrijf die optimale service waardoor consumenten voor u kiezen in plaats van voor de concurrent.

Het model stelt dat als een onderneming zich ten volle focust op één van de drie strategieën, namelijk product leadership, operational excellence, of customer intimacy, het in staat is marktleider te worden. Een voorwaarde daarbij is wel dat u de andere twee strategieën niet volledig aan de kant schuift. De gekozen waardestrategie krijgt echter ‘voorrang’ op de andere twee.

U denkt misschien dat bedrijven, om tegenwoordig te kunnen meeconcurreren, aan alle verschillende verwachtingen van de klant zouden moeten voldoen. Maar het is precies door uw  bedrijfsfocus wat te vernauwen dat u de kans neemt u volledig te richten op het leveren van superieure klantwaarde in lijn met één van de drie waardedisciplines. Door hierop maximaal in te zetten excelleren marktleiders in het leveren van één unieke waarde en voorzien zij zo in de vervulling van de belangrijkste klantbehoefte.

De belangrijkste zaken netjes op een rij

Kortom, uw bedrijf moet uitblinken in één van de drie waardenstrategieën van Wiersema en Treacy om zich efficiënt te onderscheiden van de concurrentie. Zo maakt u de weg naar marktleiderschap mogelijk. Pas uw keuze van de waardestrategie aan aan wat de consument wil en nodig heeft. Op dat gekozen onderdeel moet u de beste in de markt zijn. Daarbij is het wel belangrijk dat u de andere twee waardes niet vergeet. Concurreer op de standaarden en hou die in balans.

Geïnspireerd door deze blogpost? Ontdek samen met comma welk pad uw bedrijf het best bewandelt om als eindbestemming marktleiderschap te verwerven. Fly high & enjoy the ride!