Doel markt en consumentenonderzoek

Markt en consumentenonderzoek is vandaag een essentieel onderdeel geworden van veel bedrijven. Het zorgt ervoor dat er geen verkeerde beslissingen genomen worden en risico’s worden beperkt. Beslissingen worden namelijk genomen op basis van consumentendata. Op deze manier zijn de keuzes van het bedrijf in lijn met de consument en kunnen verrassingen vermeden worden. Veel mensen lopen echter weg op straat wanneer men weer eens aangesproken wordt voor een enquête of klikken internet enquêtes gewoon weg. De uitdaging is dus om de consument te betrekken in het onderzoek. Maar hoe kunt u dit nu het best doen?

Gamification

Gamification of het toevoegen van game en spelelementen aan een niet-game omgeving gebeurt al op verschillende vlakken. Het wordt al gebruikt om werknemers te motiveren en ook bepaalde adverteerders passen gamification al toe in hun advertenties. Deze advertenties zijn heel succesvol in het creëren van betrokkenheid. Ook voor marktonderzoek kan gamification bepaalde voordelen bieden. Via gamification kan de respons verhoogt worden.

Dit gebeurt door het toevoegen van een spelelement aan de vraagstelling en het interactief maken van de antwoordmogelijkheden. Het succes van gamification in marktonderzoek werd al bewezen door een gewone survey te vergelijken met een gamification survey. In het geval van de gamification survey was er sprake van rijkere data dan bij de gewone survey. Ook het engagement was groter in het geval van de gamification survey. Op vlak van tijd nodig om de survey in te vullen en de data validiteit was er geen significant verschil. Gamification biedt dus significante voordelen in vergelijking met een gewone survey.

Uitdagingen online marktonderzoek

Het toevoegen van spelelementen aan uw onderzoek zorgt dus voor meer respons en rijkere data. Gamification kan dus een oplossing bieden voor de uitdagingen van online marktonderzoek. De respons ligt vaak laag, weinig samples zijn volledig ingevuld en de antwoorden zijn vaak random. Dit leidt tot een lage datakwaliteit. Gamification gaat deze kwaliteit gaan verhogen door de respondent meer te betrekken in het onderzoek. Denk dus na voor u nog eens een droge enquête uitstuurt, het toevoegen van een spelelement kan zowel het bedrijf als de respondent bevoordelen.