Als u online iets van waarde wil bieden, moet u content produceren. Deze content moet nuttig, relevant en waardevol zijn, het moet uw doelgroep aanspreken en inspireren. Maar hoe pakt u dat nu precies aan? Wij lijsten enkele basisprincipes op die u op weg kunnen helpen.

1.     Focus op de klant

Uw klanten bezoeken uw website met een reden, ze hebben een probleem dat ze opgelost willen zien. Focus dus in de eerste plaats op die klantproblemen en pas daarna op uw eigen problemen.

Leg daarbij de focus op echte problemen. Zoek naar concrete problemen waarop ze een antwoord willen zien. Om dat te doen moet u uw klanten kennen en weten wat er in hen omgaat.

2.     Simplicity is key

Uw lezer heeft niet alle tijd van de wereld om uw content te lezen en te proberen begrijpen wat u precies bedoeld. Zorg ervoor dat u simpele en duidelijke taal gebruikt die snel te begrijpen is. Daar komt bij dat korte zinnen en alinea’s het beste werken. Knip zinnen die langer zijn dan een 15-tal woorden eventueel zelfs in twee. Zorg ook voor een mooie afwisseling tussen kortere en langere zinnen.

3.     Content is king, consistency is queen

De content die u post is het online gezicht van uw merk. Maar zonder consistentie is die content weinig waard. Deze consistentie heeft onder andere een invloed op uw geloofwaardigheid als merk, de betrokkenheid van uw doelgroep, uw leadgeneratie, SEO enzovoort. U hebt er dus alle baat bij om een consistente online aanwezigheid te onderhouden.

4.     Zorg dat u lezer meteen aan de slag kan

U wil dat uw content lezers kan helpen en waarde kan toevoegen aan hun activiteiten. Zorg er dan ook voor dat u in uw content advies geeft waarmee u lezers meteen aan de slag kunnen. In plaats van algemeen advies te geven, zorg ervoor dat u concrete tips heeft die onmiddellijk toegepast kunnen worden.

5.     Maak zelf trots

Publiceer niets waar u zelf niet trots op bent. Ga tot het uiterste om goede, relevante content te publiceren.