De blijf-in-uw-kot maatregel lijkt een positieve invloed te hebben op de mediaconsumptie en biedt een houvast in deze bizarre Covid-19 tijden. Het gebruikelijke mediagedrag van de modale mens is onderhevig aan enkele tendensen, zowel nationaal als internationaal.

Bron: Group M

Nationale trends

Het CIM rapporteert een indrukwekkende groei in het verbruik van de Belgische media. Dit is gebaseerd op gedetailleerde cijfers met focus op radio, de verspreiding van print (kranten, magazines, …), televisie en online media. Het percentage Belgen dat voor zijn tv-toestel zit, stijgt de voorbije periode gemiddeld van 70% tot 75% tijdens de week en 80% in het weekend. Ook Belgische sites, apps en audio- en video players die gemeten worden door het CIM ondervinden dezelfde trend. Het percentage Belgische surfers steeg de voorbij periode substantieel (60% in het Noorden en 45% in het Zuiden).

Ook DPG media rapporteerde betere kijk- en luistercijfers. Zij zagen een duidelijk uplift in het zenderkijken, zowel in primetime als in daytime. De VAR zag vooral een stijgende tendens in het dagbereik van de media, het dagelijks online televisiekijken, aantal nieuwskijkers, unieke browsers op hun site en de algemene dagelijkse consumptie van de VRT-websites. Ook in crisistijden blijkt VRT-radio een trouwe compagnon te zijn voor de Vlaming. Recent onderzoek van de VAR toonde aan dat 25% van de Vlamingen meer naar de radio luistert sinds de coronacrisis.

Deze verschuiving naar meer, en vooral een ander mediaverbruik, trekt zich ook door in de rest van de wereld.

Internationale trends

Tijdens een recent internationaal onderzoek (Datareportal, april 2020) bij internetgebruikers tussen de 16 en 64 jaar zien we een verandering in verschillende soorten mediagebruik.

  • 35% besteed meer tijd aan het bekijken van het nieuws
  • 29% bekijkt significant meer films en series via streamingsdiensten
  • 24% houdt zich meer bezig met Messenger services
  • 23% bevindt zich meer op social media
  • 19% kijkt meer televisie

76% van de respondenten geeft aan meer tijd te spenderen op hun smartphone, wat enorme opportuniteiten biedt naar online advertising toe. 

Bron: Hootsuite

Mensen zoeken naar kwaliteit

Als we gericht inzoomen op printmedia, en meer specifiek op kranten, is het opmerkelijk dat ook de belangstelling voor kwaliteitskranten in het binnen- en buitenland (The New York Times, Le Monde, De Tijd, …) enorm gegroeid is sinds de pandemie-uitbraak. Hoe valt dit te verklaren? In tijden van turbulentie (zoals aanslagen, oorlog, etc.) ziet u vaker dat lezers massaal teruggrijpen naar betrouwbare informatie. Deze belangstelling ebt meestal ook terug weg. Maar verschillende hoofdredacteuren, die tevens los van elkaar gesproken hebben, geven aan dat de instroom van lezers nu al enkele weken blijft stijgen. Mensen lijken dus terug te vallen op gevestigde nieuwsmerken. Digiday (15/05) geeft wel aan dat de subscripties bij diverse kranten terug aan het afvlakken is. De grootste piek zou midden maart geweest zijn (zie onderstaande figuur).

Wat brengt de toekomst?

De toekomst zal nog moeten uitwijzen of deze trend zich blijft aanhouden, aangezien de ongevraagde vrije tijd bij velen de reden is om extra media te consumeren. Vorig jaar in deze periode besteedde de gemiddelde Belg elke dag 10 uur en 32 minuten aan media. We kunnen afleiden dat de toen al aanzienlijke cijfers nog gestegen zijn. Het is dus belangrijk om sterk aanwezig te zijn op verschillende kanalen.

Onafhankelijk van hoe de toekomst er na Covid-19 zal uitzien, kunnen we wel al stellen dat bedrijven momenteel nog steeds economisch worstelen tegen de impact van de lockdown. Het zal daarom even duren vooraleer de advertentiebudgetten van bedrijven en organisaties terug op pre-corona niveau komen. Daarom zullen merken en hun marketingafdeling en/of agency partner moeten experimenteren met meer ‘cost-efficient’ oplossingen en op een andere manier moeten omspringen met de advertentiekanalen en formats. Creativiteit zal een bepalende factor spelen in het opzetten van verschillende mediacampagnes.

Bron: De Morgen, maart 2019

3 take aways

  1. De zomer van 2020 wordt iets heel speciaal. Nog nooit zullen zoveel Belgen in België blijven. Dat heeft ook gevolgen voor uw communicatiestrategie. Wees er op tijd bij en pas uw communicatieplan nu al aan. September zal qua media er helemaal anders uitzien. Anticipeer daarop en u zult zien dat dat zijn vruchten zal afwerpen.
  2. Verstop u niet als merk. De crisis van 2008 heeft aangetoond dat sterke merken een dip sneller verteren. Ook nu zal dat het geval zijn. Zorg ervoor dat u als merk gezien wordt en aanwezig bent op verschillende kanalen.
  3. Creativiteit zal nodig zijn om u te onderscheiden in deze crisis. Think outside the box en uw merk zal zich sneller herstellen dan de andere.

Wilt u graag vrijblijvend een voorstel over hoe u media kan inzetten en welke opportuniteiten hieruit voortvloeien? Contacteer dan onze media expert Maxim.