Wanneer kmo’s vroeger investeerden in marketing, gebeurde dat vooral op productniveau. Maar doorheen de jaren heeft strategisch bedrijfsgebonden communicatie een grote transformatie doorgemaakt. Bedrijven komen steeds meer tot het besef dat ook corporate communicatie en employer branding belangrijk zijn voor de groei van hun bedrijf.

Het product ‘an sich’ van het bedrijf maakt steeds moeilijker het verschil in de keuze tussen bedrijf A en bedrijf B. Daarvoor lijken ze te hard op elkaar of worden ze te frequent gekopieerd. Jaarlijks doen we bij comma, brand strategists onderzoek dat peilt naar hoe kmo’s investeren in communicatie en marketing (The Big Marcom Survey). Dit toont aan dat storytelling en waardengedreven verhalen almaar belangrijker worden. 

Wanneer u aan een persoon vraagt naar een bepaald merk en hij of zij antwoordt puur met het product, betekent dit dat het merk er jammer genoeg te weinig in slaagt zijn waarden en identiteit naar voor te brengen. Een extra laag communicatie rond het bedrijf zelf maakt duidelijker waarom de onderneming doet wat ze doet en welke waarden ze belangrijk vindt. Als klanten de diepere identiteit achter een onderneming of merk kennen, zullen zij zich met hen identificeren en sneller voor die onderneming of merk kiezen. Dit is niet alleen belangrijk op vlak van verkoop, maar ook op vlak van employer branding en het aanwerven van nieuwe mensen. Dat is zonder meer een krachtig wapen. 

Een belangrijke stap bij het opmaken van een marketingplan is het duidelijk definiëren waaraan het budget besteed zal worden: hoeveel procent gaat naar corporate communicatie, employer branding, productcommunicatie … en via welke kanalen zal die  communicatie gebeuren? Een marketingplan met enkel een visie op productlancering is niet meer van deze tijd.

Bij ons is zo’n strategisch marketingplan de start van elk project. Samen, in co-creatie met de klant, formuleren we antwoorden op de vraag waarom de eindklant voor hen moet kiezen. Interactieve workshops helpen bepalen hoe we die communicatie kunnen opzetten om optimale resultaten te bereiken. Dat doen we vol passie en betrokkenheid met het merk en zijn waarden.

Het motto om nieuwe horizontente verkennen? Fly high and enjoy the ride.