Wanneer u over een website of applicatie beschikt, kunt u nauwelijks om Google Analytics heen. De service meet en volgt de cijfers op van ruim 33 miljoen websites, meer dan de helft van alle bestaande websites wereldwijd. Aangezien Google graag blijft verbeteren en evolueren, kondigde het bedrijf de lancering van Google Analytics 4 aan. Deze nieuwste versie van de huidige Universal Analytics (UA) belooft om nog betere inzichten te geven in het gedrag van uw websitebezoekers. Leuke update? Uiteraard. Maar aangezien GA4 geen historische data meeneemt, moet u op tijd schakelen naar deze nieuwe versie.

Google Analytics 4: wat houdt het in?

U kan er niet naast kijken wanneer u uw websitegegevens checkt in uw huidige Google Analytics. Bovenaan het scherm verschijnt een duidelijke melding dat Universal Analytics vanaf juli 2023 stopt met het verwerken van gegevens vanaf juli 2023.

Maar wat betekent dat concreet? Hiervoor geven we u graag eerst wat achtergrondinformatie. Universal Analytics was de derde grote release van Google Analytics, noem het gerust Google Analytics 3. Het meet via websitecookies het gedrag van gebruikers op uw website. Universal Analytics was uniek want het was de eerste versie waarin gemeten kon worden wanneer bezoekers terugkeerden naar uw website. Met de opkomst van smartphones en cross-device browsing was dat toen een hot topic.

Maar nu wordt de steeds strenger wordende privacywetgeving brandend actueel. En dat maakt van het cookieverhaal een uiterst gevoelig onderwerp. Werd Google Analytics 4 ontwikkeld om beter in te spelen op de privacywetgeving? Vermoedelijk wel, maar daarover wordt weinig  bekendgemaakt. Officieel stelt Google de nieuwe release voor als een ‘all-in-one platform’ dat zowel website- als app-gegevens kan meten. Zo worden Google Analytics en Firebase – Googles platform voor het maken van mobiele en webapplicaties – als het ware samengevoegd.

Even terug in de tijd

Het is niet de eerste keer dat Google Analytics een grote update krijgt. De laatste grote upgrade dateert van 2012. Toen werd Universal Analytics gelanceerd op een soortgelijke manier als Google Analytics 4 nu. Gedurende een proefperiode van 1 tot 2 jaar werd Universal Analytics voorgesteld, uitgetest en bijgestuurd. Daarna werd de toenmalige standaard, Classic Analytics, uitgeschakeld. Het hield wel nog de historische gegevens bij, tot in 2016 de Classic en Universal Analytics cijfers werden samengevoegd.

We verwachten dat de verdere uitrol van Google Analytics 4 op dezelfde manier zal verlopen. Over het bijhouden van historische gegevens bestaat wel nog wat onduidelijkheid. Google kondigde recent aan dat alle historische data die in Universal Analytics staan verwijderd zullen worden. Er is een optie om data te exporteren maar die blijkt niet gemakkelijk. Of Google bij die beslissing blijft of een alternatief zal aanbieden is nog onduidelijk. We houden u op de hoogte!

Wat zijn de grootste verschillen tussen Universal Analytics en Google Analytics 4?

Wat houdt de nieuwe GA4-versie concreet voor u in als Google Analytics-gebruiker? We lijsten enkele van de grootste verschillen op.

1. Tracking code moet vervangen worden

Allereerst verandert de tracking code. De standaard UA-code wordt vervangen door een G-code. Geen baanbrekend verschil op zich, maar het betekent wel dat elke huidige installatie van Google Analytics vervangen moet worden op de website.

2. Conversies worden anders opgevolgd

Een tweede groot verschil is de manier waarop conversies opgevolgd worden. Waar u vroeger een gedeelte met ‘doelen’ of ‘goals’ had, wordt nu een heel andere manier van werken toegepast. GA4 voorziet een reeks standaard gebeurtenissen die gebruikt kunnen worden als conversie (zoals bijvoorbeeld: scroll, aankoop, paginabezoek, file download …). Die gebeurtenissen kunnen omgezet worden in conversies. Op het eerste zicht is dat een tijdbesparende aanpassing. Maar wat als u de downloads van één bepaalde file wil meten? Of formulierinzendingen wil meten? Voor conversiemeting in GA4 hebt u al snel de hulp van Google Tag Manager nodig (zie verder), terwijl u vroeger gemakkelijker doelen kon instellen.

3. Vereenvoudigde accountstructuur

Tot slot is er de accountstructuur. Waar Universal Analytics altijd werkte met een account/property/weergave-structuur, werkt Google Analytics 4 met data streams. Zo’n gegevensstroom is eigenlijk gelijk aan één website of app (zoals een property in Universal Analytics). Weergaves of views vindt u niet meer in GA4. Dat zorgt voor een vereenvoudigde accountstructuur. Wilt u nog steeds de cijfers van bepaalde doelgroepen afzonderlijk raadplegen? Check dan zeker het nieuwe gedeelte ‘doelgroepen’ in GA4. Daar kan u zelf doelgroepen aanmaken en daarover apart rapporteren (bijvoorbeeld bezoekers die interesse tonen in een specifieke pagina). En dat kan interessante inzichten opleveren.

Wat moet ik doen om over te schakelen?

We raden aan om al in de overgangsperiode de omschakeling naar Google Analytics 4 te maken. Hoe vroeger u begint met het verzamelen van gegevens, hoe beter.

De gemakkelijkste manier om dat te doen, is via uw huidige Universal Analytics-account. In het beheergedeelte van uw account volgt u daar de stappen om een nieuwe GA4-account aan te maken en die meteen te koppelen aan uw oude Universal Analytics-account. Na het installeren van de code op de website komen de eerste gegevens meteen binnen.

Eenmaal die tag is toegevoegd, is het belangrijk dat gebeurtenissen en conversies ingesteld worden. Zo kan u meten welke interacties bezoekers hebben met uw website. Dat is vooral belangrijk als er advertenties of andere campagnes op uw website lopen.

Enkele tips

Gaat u zelf aan de slag in Google Analytics 4? Dan geven we graag nog enkele tips mee.

Installeer ook Google Tag Manager

De Google Tag Manager wordt steeds gebruikelijker bij het meten van resultaten: het helpt met de communicatie tussen uw website en Google Analytics. Zeker als u specifieke conversies wilt meten, is de Google Tag Manager onmisbaar. Naast conversiemeting kan u het ook gebruiken om alle tracking codes (zoals Google Analytics 4, Universal Analytics, Facebook Pixel, Hotjar …) te verzamelen en te beheren. De omschakeling van Universal Analytics naar GA4 is de uitgelezen kans om meteen ook Google Tag Manager te installeren.

Wijs Universal Analytics nog niet helemaal af

Ook al pusht Google hun GA4 hard momenteel, toch staat het platform nog niet helemaal op punt. Zo ontbreken er nog heel wat functies en nuttig cijfermateriaal. We zien regelmatig nieuwe functies verschijnen, maar terwijl we daarop wachten werkt Universal Analytics nog altijd. Daarom raden we aan om zowel Universal Analytics als Google Analytics 4 op uw website te laten draaien. Zo blijft u alle gegevens ontvangen die u wil én bouwt u historische gegevens op.

Gebruik Google Data Studio ter ondersteuning

Zolang Google Analytics 4 nog geen volwaardige rapportering voorziet, kan Google Data Studio ondersteuning bieden. Door gegevens van Universal Analytics en Google Analytics 4 samen te voegen in een zelfgemaakt rapport kan Data Studio een mooi (automatisch) overzicht geven van het cijfermateriaal dat van toepassing is voor uw website. Door filters en koppelingen te maken, krijgt u via Data Studio bijvoorbeeld al een stuk meer cijfermateriaal te zien dan in de gewone interface.

Vergeet koppelingen niet

GA4 zet sterk in op automatisering. Vergeet dan ook zeker niet om zoveel mogelijk platformen en andere Google-diensten te koppelen. Zo kunnen uw webshop, Google Ads, Google Search Console … gekoppeld worden en gegevens doorgeven.

Wat zegt comma?

Bij comma volgen we de veranderingen van Google Analytics 4 van bij het begin nauwgezet op. Er werd al een lange weg afgelegd sinds de eerste lancering en nu: bijna wekelijks komen er nieuwe functies en aanpassingen bij. Ondanks de energie en evolutie blijft het een platform met een hoge instap. Daar waar Universal Analytics gemakkelijk te leren was, blijkt Google Analytics 4 toch wat geavanceerder. Er gaat een zekere leercurve vooraf aan het opzetten van bijvoorbeeld conversies of doelgroepen.

Laat u hierdoor echter niet afschrikken. GA4 blijft in volle ontwikkeling en is bedoeld om zoveel mogelijk te automatiseren. Na verloop van tijd zullen ook de steeds bijkomende nieuwe functies het gebruiksgemak van het platform ongetwijfeld verhogen.

Graag een handje hulp bij het opzetten van GA4? Onze experts staan voor u klaar.